1. pl
  2. es
  1. pl
  2. es

Polski prawnik w Hiszpanii

 ZŁE TŁUMACZENIE A OBRONA...

16 września 2021

Wielokrotnie spotkałam  się z tym, jak na sprawach sądowych  podstawowe prawa oskarżonych mogą w ciągu kilku sekund lub minut zostać  poważnie  naruszone z powodu złego tłumaczenia tłumaczy, czego, niestety,  zazwyczaj nikt nie zauważa, chyba że sędzia lub prawnik wychwytują takie błędy natychmiastowo,  co jest  praktycznie niemożliwe ze względu na brak znajomości danego języka. Jako prawnicy uznajemy takie tłumaczenia jako  poprawne,  a tak nie powinno być, ponieważ w prawie hiszpańskim jest  wyraźny brak  regulacji co do wykonania zawodu tłumacza  sądowego,  gdzie góruje pełen nieprofesjonalizm ze względu na fakt, że  zatrudnia się osoby niewyspecjalizowane i niewykwalifikowane, które, owszem, znają  określony język bo zazwyczaj są obywatelami danego kraju,  ale nie umieją tłumaczyć, co niewątpliwie stanowi duże zagrożenie dla osób uwikłanych w proces, zwłaszcza w odniesieniu do postępowania karnego. Niestety nikt zazwyczaj nie reaguje, bo każdy uważa że takie tłumaczenie jest poprawne  podczas gdy niejednokrotnie takie działania prowadziły do ​​dziwnych  sytuacji w  na Sali sądowej i niekiedy krzywdzącej dla osoby sądzonej. Dyrektywa europejska wymaga, aby Hiszpania posiadała oficjalną listę wykwalifikowanych tłumaczy odpowiednich do tego typu zadań, ale na razie Ministerstwo zdecydowało się zlecić podwykonawstwo firmom, które dokonują własnego wyboru, oczywiście nie do końca odpowiedniego. Zawsze zalecamy naszym klientom, aby wymagali aby,  tłumacz przydzielony, był tłumaczem wyspecjalizowanym lub przysięgłym  aby,  w ten sposób  uniknąć niepożądanych skutków.

Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria

 

Calle Hermosilla 48, 1ª Derecha, Madryt

(nie przyjmujemy bez wcześniej umówionej wizyty.)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI