PRAWO CYWILNE

PRAWO KARNE

PRAWO SPADKOWE

 

Nasza Kancelaria udziela porad prawnych z zakresu prawa spadkowego – pomaga w zakresie wyboru formy rozporządzenia na wypadek śmierci, treści testamentu oraz zastosowania innych instytucji tej gałęzi prawa, np. zapisu windykacyjnego bądź umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Doradzamy także w kwestii wydziedziczenia i uznania za niegodnego.

Udzielamy pomocy spadkobiercom poprzez analizę testamentów oraz wyjaśnianie prawnych konsekwencji ich postanowień. Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek oraz unieważnienie testamentu (bądź jego poszczególnych postanowień).

 

 

 

PRAWO WINDYKACYJNE

 

Nasza kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług windykacyjnych 

 

WYBRANE USŁUGI

 • Wezwanie do zapłaty 

 • Negocjacje z dłużnikami 

 • Ugody sądowe, pozasądowe

 • Zabezpieczanie wierzytelności

 • Sądowa windykacja należności

 • Uzyskiwanie, zaskarżanie nakazów zapłaty 

 • Windykacja należności zagranicznych 

 • Wykonywanie, uznawanie polskich wyroków za granicą (w UE oraz poza UE)

 • Wykonywanie zagranicznych wyroków w Polsce

 

 

OCUPAS

 

Nasza Kancelaria ma na swoim koncie wygrane sprawy dotyczące procederu ocupas. 

 

 

 

PRAWO WYNAJMU

 

Sporządzamy i opiniujemy każdy rodzaj umowy, w tym umowy najmu, dzierżawy, najmu okazjonalnego i instytucjonalnego.

Oddanie lokalu w najem, to z jednej strony dobra i wygodna forma zarobkowania. Z drugiej strony, nie jest ona jednak wolna od ryzyka - zwłaszcza mając na względzie długotrwałość procesów sądowych o eksmisję. Z tych względów, warto zadbać o umowę, odpowiednio zabezpieczającą wynajmującego. Żadna umowa, nie uchroni wynajmującego przed nieuczciwym kontrahentem. Odpowiednio spisany kontrakt, ułatwi jednak jego eksmisję i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Odpowiednio sporządzone klauzule, mogą nadto zniechęcić nieuczciwego lokatora od zawarcia umowy.

 

 

SPRAWY O ODSZKODOWANIE

 

 

MEDIACJE

 

PRZĘSTĘPSTWA NARKOTYKOWE

 

Najczęstsze przestępstwa narkotykowe to: wytwarzanie narkotyków, ich udzielanie, posiadanie, prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków oraz obrót nimi.

 

 

ZORGANIZOWANE GRUPY PRZESTĘPCZE

 

Pomoc prawna przy oskarżeniu o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej może być nieoceniona, ponieważ prawnik, adwokat czy kancelaria prawna może pomóc wydostać się z kłopotów osobie, która została wciągnięta w proceder. Kancelaria prawna pomaga również ofiarom zorganizowanych grup. 

 

 

PRAWO WIĘZIENNE

 

Nasza kancelaria świadczy również usługi dla  osobom pokrzywdzonym przestępstwem, reprezentując i dbając o ich interesy. Udział adwokata na etapie śledztwa zapewnia rzetelne zbieranie dowodów w sprawie. W przypadku odmowy ścigania lub umorzenia śledztwa, adwokat może skutecznie zaskarżyć takie postanowienie i reprezentować pokrzywdzonego przed sądem. Udział adwokata zwiększa szanse uzyskania nawiązki lub naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. W przypadku wniesienia aktu oskarżenia udział adwokata w rozprawach sądowych wydaje się konieczny. Adwokat, na każdym etapie postępowania sądowego, w sposób rzetelny dba o zachowanie praw oskarżonego. Adwokat pilnuje prawidłowego przebiegu procesu, opracowuje i wdraża strategię procesową oraz ustaloną z klientem linię obrony. Adwokat wnikliwie przesłuchuje świadków i  biegłych, a jeśli będzie to konieczne, złożymy zastrzeżenia do ich wniosków. Jeżeli wyrok nie będzie  satysfakcjonujący, złożymy apelację do sądu drugiej instancji lub kasację do Sądu Najwyższego.

 

 

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA (ENA)

 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie ekstradycji, wydania lub wykonania europejskich nakazów aresztowania. Rozumiemy problematykę międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach karnych, w szczególności dotyczącą poszukiwania przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości obywateli polskich za granicą oraz wykonywania wyroków karnych sądów państw obcych. Ponadto współpracujemy z prawnikami w Polsce, w ten sposób w sprawach ekstradycyjnych zapewniamy wykwalifikowaną pomoc prawną dwubiegunowo. 

 

 

PROCEDURY AUDIENCIA NACIONAL

 

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie przy prowadzeniu spraw przed Sądem Krajowym Audiencia Nacional 

 

 

PRZEMOC DOMOWA

 

Przemoc w rodzinie to działania będące naruszeniem prawa, związane ze znęcaniem się fizycznym i psychicznym nad członkami rodziny. Takie działania podlegają karze i powinny być zgłaszane przez osoby pokrzywdzone. Ofiary przemocy domowej mogą szukać pomocy prawnej w naszej Kancelarii. Adwokat udzieli porady prawnej i pokieruje działaniami zmierzającymi do zaprzestania dalszej przemocy w rodzinie. Kancelaria pomoże ofiarom przemocy w rodzinie ustalić, jakie dowody będą potrzebne do udowodnienia przemocy domowej. Prawnik udzieli wskazówek, jakie informacje będą potrzebne do uzyskania korzystnego dla niej orzeczenia.

 

 

CYBERPRZESTĘPSTWA

 

To zbiorcze określenie wszelkiej działalności przestępczej odbywającej się za pomocą komputerów lub w Internecie. Jest bardzo popularne w dzisiejszych czasach i zarazem bardzo niebezpieczne, gdyż  cyberprzestępcy  stosują różnorodne praktyki  mi.n aby  dostać się  do kont bankowych kraść tożsamość,  i w ten sposób móc popełniać mowę przestępstwa.

Popularne ostatnim czasem jest przestępstwo MAN IN MIDDLE, które  wymaga jedynie, aby atakujący znajdował się między dwiema stronami próbującymi się komunikować; polega na przechwytywanie wysyłanych wiadomości i naśladowanie przynajmniej jednej z nich np. Jeśli jedna ze stron przesyła budżet drugiej z numerem konta do zapłaty, sprawca zmienia ten numer konta, aby pieniądze zostały przekierowane do niego. W ten sposób druga strona niczego nie podejrzewa i przesyła pieniądze na wskazane konto. Wykrycie przestępstwa jest bardzo trudne, ponieważ przestępcy zwykle działają z państw trzecich

 

 

 

24 GODZINA POMOC ZATRZYMANEMU

 

Kancelaria adwokacka udziela natychmiastowej pomocy w przypadku zatrzymania lub aresztowania. 

ROZWÓD

 

Konsultacja w sprawach rozwodowych - Na pierwszym spotkaniu szczegółowo zapoznamy się z Państwa sytuacją, oraz zaproponujemy strategię postępowania. Wyjaśnimy również wszelkie wątpliwości związane z przebiegiem  sprawy rozwodowej oraz postępowań jej towarzyszących. 

 

Mediacja między małżonkami -Informujemy klienta o jego prawach, perspektywach i upewniamy się, że jego sytuacji prawnej nie budzi jego wątpliwości. Oferujemy na bieżąco porady prawne związane z mediacją. Warto pamiętać, że pomyślna mediacja z pomocą adwokata rozwodowego upraszcza postępowanie, jednak nierozsądne jest dążenie do ugody kosztem własnych interesów.

 

Przygotowanie do rozprawy - Zbieramy potrzebne dokumenty oraz dowody.

Na tym etapie ważna jest szczerość wobec prowadzącego postępowanie w kwestii przedstawienia sytuacji rodzinnej. Warto pamiętać, że jest on zobowiązany zachować poufność powierzonych mu informacji, jednak są one mu potrzebne do profesjonalnej i skutecznej reprezentacji w sądzie. Współpraca z adwokatem rozwodowym powinna przebiegać w atmosferze wzajemnego zaufania – takie podejście daje największe szanse na zakończenie procesu w sposób pomyślny dla klienta.

 

Reprezentację w trakcie rozprawy - Nasza kancelaria zajmuje się reprezentacją klientów w sądzie. Zapewniamy wsparcie w podjęciu ustaleń korzystnych dla klienta.

 

 

SEPARACJA

 

Zanim małżonkowie zdecydują się ostatecznie na rozwód, mogą podjąć decyzję o separacji. Mimo iż utarło się, że poprzedza ona każdą sprawę rozwodową, w rzeczywistości tak nie jest. To małżonkowie decydują, czy chcą z niej skorzystać. 

 

Wniosek złożyć może jeden z nich lub oboje. Jej orzeczenie oznacza jednak pewne zobowiązania dla obu stron:

 • to sytuacja, w której trakcie małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa – w świetle prawa nadal bowiem są małżeństwem.

 

 

PODZIAŁ MAJĄTKU

 

W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami  ustawowa wspólnota majątkowa, chyba że przed ślubem zawarli intercyzę (rozdzielność majątkowa).   Jeśli nie, to wówczas wszelkie przedmioty majątkowe, które nabyte zostały w czasie trwania małżeństwa przez obie strony lub każdą z nich osobno, stanowią majątek wspólny. 

 

Podczas rozwodu przyda się wsparcie adwokata przy podziale majątku. Gdy rozwodzący się małżonkowie nie potrafią dogadać się zarówno w kwestii składników majątku, jego wartości, jak i sposobu rozdysponowania, kwestia ta jest rozstrzygana przez Sąd.

 

ALIMENTY

 

W procesie o alimenty sąd ustala usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów. Wypadkową powyższego jest ustalana przez sąd wysokość alimentów. Niestety, ale wysokość alimentów w dużym zakresie należy od uznania sędziego, na którego decyzję może wpłynąć odpowiednia argumentacja profesjonalnego pełnomocnika. 

 

 

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ  I  OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

 

Nasza kancelaria zajmuje również sprawami o władzę rodzicielską.

 

 

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

 

Jest częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie następuje w formie orzeczenia sądowego. 

 

 

USTALENIE OJCOSTWA

 

Sądowe ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego następuje na mocy orzeczenia sądu. Sądowe ustalenie ojcostwa wchodzi w rachubę w razie istnienia sporu co do tego, czy wskazany mężczyzna jest ojcem dziecka. W procesie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie dochodzić związanych z tym roszczeń majątkowych.

 

 

 

ZAPRZECZENIE  OJCOSTWA

 

Zaprzeczenie ojcostwa to udowodnienie, że osoba prawnie uznana za ojca dziecka, nie jest nim w rzeczywistości.

PRAWO RODZINNE

Kancelaria mmb-legal abogados Monika Marczewska

SPECJALIZACJE

 1. pl
 2. es
 1. pl
 2. es

Polski prawnik w Hiszpanii

Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria

 

Calle Hermosilla 48, 1ª Derecha, Madryt

(nie przyjmujemy bez wcześniej umówionej wizyty.)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI