Polski prawnik w Hiszpanii

Blog

Wizyty a przemoc rodzinna…

30 stycznia 2022

Nowa i dość kontrowersyjna naszym zdaniem poprawka art. 94 Kodeksu Cywilnego
Hiszpańskiego , wydana ustawą 8/2021 z dnia 2 czerwca i obowiązująca od dnia
09.03.2021, przewiduje możliwość pozbawienia jednego z rodziców prawa do
odwiedzin w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego.
Ustanowienie systemu odwiedzin lub pobytu nie będzie kontynuowane, a jeśli
istnieje, zostanie zawieszone w odniesieniu do rodzica, wobec którego jest
wszczęte postępowanie karne z powodu zagrożenia życia, integralności cielesnej,
wolności, integralności moralnej lub wolności w stosunku do drugiego drugiego
małżonka lub ich dzieci. Nie mniej jednak organ sądowy może ustanowić reżim
odwiedzin, komunikacji lub pobytu w postanowieniu umotywowanym
optymalnym dobrem małoletniego lub życzeniami i preferencjami osób
niepełnosprawnych”...
Naszym zdaniem jest to dość śmiała reforma władzy ustawodawczej, ponieważ nie
jest brane pod uwagę ani domniemanie niewinności ani nie rozróżnia się
przestępstw poważnych od drobnych, ponieważ w skutek tej poprawki samo
zaistnienie sprawy karnej wystarcza do zawieszenia wizyt jednego z rodziców. Takie
postanowienie ma nie tylko ściśle proceduralne podejście, ale może mieć przede
wszystkim emocjonalny wpływ zarówno na małoletnie dziecko jak i rodzica mając
na uwadze duże opóźnienia, które mogą mieć niektóre sądy. Prawdą jest, że w
niektórych przypadkach taka reforma może stanowić ważne i cenne rozwiązanie
służące zapewnieniu ochrony małoletnich i skuteczną ochronę drugiego rodzica, nie
powinna ona jednak stanowić reguły, która pozostawia sędziom niewielkie pole
manewru, gdyż każdy przypadek jest inny i każdy też powinien być indywidualnie
analizowany.
Nasza kancelaria polska w Madrycie MMB LEGAL stara się dążyć do równości, bez
asymetrii prawnej, a co z tym się wiąże pomoc zarówno osobom, które cierpią z
powodu rzeczywistej przemocy, jak i osobom, które są ofiarami fałszywych
pomówień.
Monika Marczewska
Polski Adwokat w Hiszpanii

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria w Pozuelo de Alarcón

 

Calle Diego de Velázquez 5, portal I, 1ª28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com