1. pl
  2. es
  1. pl
  2. es

Polski prawnik w Hiszpanii

Wizyty a przemoc rodzinna…

30 stycznia 2022

Nowa i dość kontrowersyjna naszym zdaniem poprawka art. 94 Kodeksu Cywilnego Hiszpańskiego, wydana ustawą 8/2021 z dnia 2 czerwca i obowiązująca od dnia
09.03.2021, przewiduje możliwość pozbawienia jednego z rodziców prawa do odwiedzin w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego.
Ustanowienie systemu odwiedzin lub pobytu nie będzie kontynuowane, a jeśli istnieje, zostanie zawieszone w odniesieniu do rodzica, wobec którego jest wszczęte postępowanie karne z powodu zagrożenia życia, integralności cielesnej, wolności, integralności moralnej lub wolności w stosunku do drugiego drugiego małżonka lub ich dzieci. Nie mniej jednak organ sądowy może ustanowić reżim odwiedzin, komunikacji lub pobytu w postanowieniu umotywowanym optymalnym dobrem małoletniego lub życzeniami i preferencjami osób niepełnosprawnych”...


Naszym zdaniem jest to dość śmiała reforma władzy ustawodawczej, ponieważ nie jest brane pod uwagę ani domniemanie niewinności ani nie rozróżnia się przestępstw poważnych od drobnych, ponieważ w skutek tej poprawki samo zaistnienie sprawy karnej wystarcza do zawieszenia wizyt jednego z rodziców. Takie postanowienie ma nie tylko ściśle proceduralne podejście, ale może mieć przede wszystkim emocjonalny wpływ zarówno na małoletnie dziecko jak i rodzica mając na uwadze duże opóźnienia, które mogą mieć niektóre sądy. Prawdą jest, że w niektórych przypadkach taka reforma może stanowić ważne i cenne rozwiązanie służące zapewnieniu ochrony małoletnich i skuteczną ochronę drugiego rodzica, nie powinna ona jednak stanowić reguły, która pozostawia sędziom niewielkie pole manewru, gdyż każdy przypadek jest inny i każdy też powinien być indywidualnie analizowany.


Nasza kancelaria polska w Madrycie MMB LEGAL stara się dążyć do równości, bez asymetrii prawnej, a co z tym się wiąże pomoc zarówno osobom, które cierpią z powodu rzeczywistej przemocy, jak i osobom, które są ofiarami fałszywych pomówień.


Monika Marczewska
Polski Adwokat w Hiszpanii

Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria

 

Calle Hermosilla 48, 1ª Derecha, Madryt

(nie przyjmujemy bez wcześniej umówionej wizyty.)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI