1. pl
  2. es
  1. pl
  2. es

Polski prawnik w Hiszpanii

Rozwód w Hiszpanii dla obcokrajowców (Unia Europejska)

24 lutego 2023

Dzisiaj skupimy się w naszym blogu na rozwodach cudzoziemców w Hiszpanii i odpowiemy na następujące pytania:

 

Czy możliwy jest rozwód w Hiszpanii, jeśli małżeństwo pomiędzy małżonkami zostało zawarte w kraju pochodzenia np. w Polsce?

Odpowiedź brzmi: tak.

Jurysdykcję międzynarodową sądów hiszpańskich reguluje Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.

Jurysdykcja ogólna .

 

W sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa jurysdykcję mają sądy państwa członkowskiego:

  • na którego terytorium: oboje małżonkowie mają zwykły pobyt; (ii) małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile jedno z nich tam nadal przebywa; (iii) strona przeciwna ma zwykły pobyt; (iv) w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma zwykły pobyt; (v) powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku; lub (vi) powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku, i jest obywatelem tego państwa członkowskiego; lub

  • b) którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie.

 

Kiedy mamy do czynienia z rozpadem małżeństwa, polecamy naszym klientom próbę zawarcia ugody, zwłaszcza jeśli są dzieci. W ten sposób znacznie skraca się czas, formalności i koszty, a co najważniejsze nie ma rozprawy sądowej, choć i tak strony będą musiałyby potwierdzić ugodę w sądzie.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do postępowania rozwodowego w Hiszpanii?

Do postępowania rozwodowego potrzebujemy akt małżeństwa przetłumaczony na język hiszpański, jeśli małżeństwo zostało zawarte w innym kraju, akt urodzenia dzieci, jeśli takie istnieją, a także certyfikat dot. Ostatniego miejsca zameldowania w Hiszpanii.

 

Kiedy porozumienie ( convenio) wchodzi w życie?

Obowiązek przestrzegania umowy istnieje od momentu jej podpisania, pomimo, że obie strony będą musiały potwierdzić ugodę w sądzie.

 

Czy mogę zarejestrować wyrok rozwodowy w moim kraju?

Tak, ale trzeba złożyć wniosek o wydanie ŚWIADECTWA OKREŚLONEGO W ART. 39 DOTYCZĄCEGO ORZECZEŃ W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH

 

Jak postępować w przypadku braku porozumienia?

W przypadku braku porozumienia, należy złożyć pozew o rozwód.

 

W przypadku dzieci małoletnich, jaki rodzaj opieki dominuje w Hiszpanii?

O ile prawdą jest, że tradycyjna i najbardziej powszechna jest opieka sprawowana przez jednego rodzica, o tyle coraz częstsza jest opieka naprzemienna, która zgodnie z doktryną Sądu Najwyższego powinna stanowić normalną praktykę, chyba że istnieją powody, które czynią ją niewskazaną, np. postępowanie karne w sprawie przemocy rodzinnej lub złe relacje między rodzicami.

 

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail :info@mmb-legal.com zamawiając konsultację z naszym prawnikiem Panią Moniką Marczewską (polski prawnik).

 

Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria

 

Calle Hermosilla 48, 1ª Derecha, Madryt

(nie przyjmujemy bez wcześniej umówionej wizyty.)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI