Polski prawnik w Hiszpanii

Blog

PORĘCZENIE MAJĄTKOWE

25 kwietnia 2022

PORĘCZENIE MAJĄTKOWE ZAMIAST TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA? PRAWO
HISZPAŃSKIE. KOMU JEST TRUDNIEJ?

W ramach różnych postępowań karnych na etapie śledztwa i przy pierwszych
aresztowaniach ważną rolę w nalożeniu przez Sąd tymczasowego aresztowania
odgrywa nie tylko udział określonej osoby w czynie karnym, ale także sytuacja
osobista , która odgrywa niezwykle ważną rolę aby móc uniknąć aresztu za
poręczeniem majątkowym.
W MMB LEGAL ABOGADOS (www.mmb-legalabogados) wielokrotnie zauważyliśmy,
że bez wątpienia najgorsza sytuacja dotyczy osób zatrzymanych na mocy Europejskiego
Nakazu Aresztowania (ENA ), ponieważ Sąd prawie zawsze dochodzi do wniosku, że
ryzyko ucieczki jest niezwykle wysokie. Przy nałożeniu kaucji (art. 531 Kodeksu
postępowania karnego),której głównym celem jest gwarancja stawiennictwa na każde
wezwanie organu (prokuratora, sąd) brane są pod uwagę mi.in ryzyko ucieczki, brak
zakorzenia w Hiszpanii oraz możliwości, jakie ma oskarżony aby uniknąć działań
wymiaru sprawiedliwości, jego rzeczywista sytuacja ekonomiczna oraz rodzaju czynu
przestępczeego w którym rzekomo uczestniczy.
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi , można wywnioskować, że najbardziej
pokrzywdzeni są obcokrajowcy, którzy często nie mają silnych korzeni w Hiszpanii,
dlatego niezmiernie cieżko jest przekonać sąd czy prokuraturę aby zastosowali inne
środki zapowiegawcze.
Choć sąd wielokrotnie w pózniejszym czasie zgadza się na tymczasowe zwolnienie,
często nakładana kaucja jest tak wysoka, że konieczne jest złożenie wniosku o jej
obniżenie.
Jeżeli kaucja jest ekonomicznie niemożliwa do zapłacenia i nie zostanie zmniejszona w
rozsądnych warunkach, może stać się elementem nie do pokonania w celu uzyskania
tymczasowego zwolnienia.

Co się stanie, jeśli otrzymam tymczasowe zwolnienie za kaucją? Procedura
Sama procedura składania poręczenia majątkowego jest prosta i wygląda w ten
sposób, że po wydaniu stosownego postanowienia przez sąd o możliwości złożenia
poręczenia majątkowego, wpłaca się wskazaną w postanowieniu kwotę na konto
właściwego Sadu ( może to zrobić każdy) a następnie z dowodem uiszczenia
poręczenia osoba wpłacająca stawia się do właściwego sekretariatu wydziału
sądowego i podpisuje protokuł przyjęcia poręczenia.
Osoba, wobec której prowadzone jest dochodzenie, ze swojej strony będzie podlegać
dodatkowym środkom zapobiegawczym określonym w postanowieniu o zwolnieniu za
kaucją, które mogą obejmować mi.in. przedstawienie przed Sądem Śledczym
dyżurującym najbliższym jej miejsca zamieszkania; oddanie paszportu w ciągu

maksymalnie 24 godzin przed Sądem lub dyżurnym Sądem Śledczym ;Zakaz
opuszczania terytorium kraju bez zezwolenia sądu oraz obowiązek wskazania adresu w
Hiszpanii i numeru telefonu

W naszej kancelarii w Madrycie MMB LEGAL ABOGADOS doradzamy prawidłowo,
zawsze podając prawdziwe i uczciwe informacje.
Mecenas Monika Marczewska
Polski Adwokat w Madrycie

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria w Pozuelo de Alarcón

 

Calle Diego de Velázquez 5, portal I, 1ª28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com