1. pl
  2. es
  1. pl
  2. es

Polski prawnik w Hiszpanii

Możliwości oddalenia ENA (Europejski Nakaz Aresztowania).

16 sierpnia 2022

ENA (Europejski Nakaz Aresztowania) zastępuje tradycyjną procedurę ekstradycji między państwami członkowskimi Unii na rzecz bardziej elastycznego systemu, który zdecydowanie skraca terminy. Jest to bardzo dynamiczna procedura, a jednocześnie trudna do podważenia, ponieważ istnieje niewiele podstaw prawnych aby ją oddalić, co nie znaczy, że nie jest to możliwe, ale trzeba mieć prawnika wyspecjalizowanego w tej dziedzinie. W przypadku obywateli polskich zalecany jest polski prawnik , który bezpośrednio wytłumaczy klientowi strategię działania, jesli zatrzymany nie mówi po hiszpańsku.

Osoba zatrzymana w wyniku ENA musi być świadoma, że stoi przed niemal automatyczną procedurą, gdzie prawdopodobieństwo wydania jej do państwa, które wystąpiło z wnioskiem jest bardzo wysokie, chyba że ma zastosowanie jedna z przesłanek obligatoryjnych lub fakultatywnych, takich jak: tortury, nieludzkie traktowanie lub naruszenie praw, niepełnoletność; zasada non bis in idem; lub przesłanki fakultatywne – takie jak: brak podwójnej karalności przestępstw innych niż 32 przestępstwa wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej w sprawie ENA; właściwość miejscowa;

Istnieje również możliwość odmowy przyjęcia ENA z poważnych przyczyn humanitarnych, co ostatnio osiągnęliśmy w przypadku klienta, którego wydalenie zostało zawieszone zgodnie z postanowieniami art. 58.III LRM prawa hiszpańskiego, z powodu poważnych humanitarnych przyczyn wynikających ze złego stanu zdrowia. Innym razem udało nam się zatrzymać ENA ze względu na brak jurysdykcji państwa pozywającego, biorąc pod uwagę, że czyny przestępcze zostały popełnione w znacznej części na terytorium Hiszpanii.

ENA ma bardzo krótkie i biurokratyczne terminy, upraszcza procedury sądowe i eliminuje zasadę podwójnej karalności w przypadku dużej liczby przestępstw, co sprawia, że ​​jest to procedura szybka, a dla prawników prawdziwy wyścig z czasem aby oddali

lub uzyskać tzw. Wydalenie warunkowe, to znaczy, że dana osoba może odbyć hipotetyczną karę w Hiszpanii.

W Kancelarii MMB LEGAL ABOGADOS (www.mmb-legalabogados.com) i jej założycielki, polskiej prawnik Moniki Marczewskiej, zawsze zalecamy wybór prawnika specjalizującego się w ENA , zważywszy, że jest to bardzo specyficzna procedura, której kompetencja należy do Centralnych Sądów Śledczych w Madrycie.

 

Monika Marczewska

Adwokat polski w Madrycie

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria

 

Calle Hermosilla 48, 1ª Derecha, Madryt

(nie przyjmujemy bez wcześniej umówionej wizyty.)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI