1. pl
  2. es
  1. pl
  2. es

Polski prawnik w Hiszpanii

EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY

12 czerwca 2024

Europejski nakaz dochodzeniowy  (END) to instrument, którego definicja znajduje się  w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/WE z dnia 3 kwietnia 2014 r.

 

Artykuł 1

Europejski nakaz dochodzeniowy i obowiązek jego wykonania

  • Europejski nakaz dochodzeniowy (END) to orzeczenie sądowe wydane lub zatwierdzone przez organ wymiaru sprawiedliwości jednego państwa członkowskiego (zwanego dalej „państwem wydającym”) w celu wezwania innego państwa członkowskiego (zwanego dalej „państwem wykonującym”) do przeprowadzenia jednej lub kilku określonych czynności dochodzeniowych w celu uzyskania materiału dowodowego zgodnie z niniejszą dyrektywą.

 

 

Europejski nakaz dochodzeniowy obejmuje rodzaj współpracy   miedzy  państwami  członkowskimi  mający na celu przeprowadzenie w innym państwie członkowskim UE czynności dochodzeniowych na potrzeby uzyskania materiału dowodowego w sprawach karnych.

 

Wśród czynności dochodzeniowych, o które można wnioskować kraj, znajdują  się między innymi: przesłuchanie podejrzanego lub oskarżonego, uzyskanie informacji o rachunkach bankowych i innych rachunkach finansowych , uzyskanie informacji z baz danych prowadzonych przez policję lub organy wymiaru, identyfikacja osób posiadających abonament związany z określonym numerem telefonu lub

adresem IP, przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych i innych.

 

Jeśli nakaz ma na celu przesłuchanie, zazwyczaj to państwo wydające nakaz wskazuje w formularzu pytania, które mają zostać przekazane osobie  wobec której prowadzone jest postępowanie.

 

Jak wykonuje się europejski nakaz dochodzeniowy w Hiszpanii?

 

Właściwym organem w Hiszpanii jest Prokuratura Generalna, ale w zależności od sprawy i wnioskowanego środka właściwe mogą być Prokuratura Krajowego Sądu Najwyższego, Prokuratura ds. Zwalczania Narkotyków, Prokuratura ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej, Wydział Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej lub Prokuratura określonej prowincji.

 

Co zrobić, gdy otrzymamy wezwanie do złożenia zeznań w kontekście europejskiego nakazu dochodzeniowego?

 

Konieczne jest skontaktowanie się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, ponieważ chociaż może się wydawać, że najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest odmówienia zeznania,  taka decyzja może być błędna, biorąc pod uwagę, że istnieje możliwość,  że kraj wnioskujący może podjąć pewne bardziej restrykcyjne środki, takie jak europejski nakaz aresztowania. Każdy przypadek jest inny i dlatego konieczne jest skontaktowanie się z prawnikiem  specjalizującym się w tej dziedzinie.

 

Adwokat Monika Marczewska

 

Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria

 

Calle Hermosilla 48, 1ª Derecha, Madryt

(nie przyjmujemy bez wcześniej umówionej wizyty.)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI