1. pl
  2. es
  1. pl
  2. es

Polski prawnik w Hiszpanii

Europejski Nakaz Aresztowania ( ENA)

30 sierpnia 2023

Naszej prawnik, Pani Monice Marczewskiej, udaje się doprowadzić do odmowy wykonania europejskiego nakazy aresztowania (ENA ) dotyczącego jednego z wyroków w związku z jego przedawnieniem, według informacji uzupełniającej przekazanej przez Polskę. Naszym klientem jest obywatel Polski od wielu lat mieszkający w Hiszpanii. Wśród zarzucanych mu przestępstw znalazło się przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie ujęte w zakresie przestępstw z art. 20 ustawy 23/2014 i w związku z tym podlegającym weryfikacji wymogu podwójnej karalności zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 ww. ustawy 23/2014. Chociaż kraj składający wniosek w informacjach uzupełniających wyjaśnił, że kara nie została przedawniona, udało nam się uzyskać odmowę uznania pierwszej kary ze względu na jej przedawnienie. Po zatrzymaniu i postawieniu przed sądem uzyskujemy natychmiastowe zwolnienie naszego klienta z obowiązkiem cotygodniowego stawiania się przed Sądem Śledczym właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Jeśli chodzi o drugi wyrok, kara zostanie wykonana w Hiszpanii, a nie w Polsce, dzięki obszernej i precyzyjnej dokumentacji przedstawionej przez obronę , która wykazała silne zakorzenienie klienta w społeczeństwie hiszpańskim , sytuacje porównywalną do sytuacji obywatela Hiszpanii.


Przypominamy, że procedury ENA ( EUROPEJKI NAKAZ ARESZTOWANIA) są bardzo specyficzne i wymagają konkretnej wiedzy , szczególnie, że terminy są bardzo krótkie. Organem sądowym właściwym do wykonania europejskiego nakazu aresztowania w Hiszpanii jest Centralny Sąd Śledczy Sądu Krajowego w Madrycie (Audiencia Nacional ).

 

W naszej kancelarii posiadamy duże doświadczenie w zakresie procedur ENA .

 

Jeżeli wie Pan / Pani że wydano przeciwko Panu/Pani europejski nakaz aresztowania można liczyć na naszą pomoc: www.mmmb-legalabogados.com lub bezpośrednio dzwoniąc do naszego polskiego prawnika +34 638 824 59

Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria

 

Calle Hermosilla 48, 1ª Derecha, Madryt

(nie przyjmujemy bez wcześniej umówionej wizyty.)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI