Polski prawnik w Hiszpanii

Blog

Europejski Nakaz Aresztowania ( ENA)

30 sierpnia 2023

Naszej prawnik , Pani Monice Marczewskiej, udaje się doprowadzić do odmowy
wykonania europejskiego nakazy aresztowania (ENA ) dotyczącego jednego z
wyroków w związku z jego przedawnieniem, według informacji uzupełniającej
przekazanej przez Polskę.
Naszym klientem jest obywatel Polski od wielu lat mieszkający w Hiszpanii. Wśród
zarzucanych mu przestępstw znalazło się przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu
ruchu drogowego, nie ujęte w zakresie przestępstw z art. 20 ustawy 23/2014 i w
związku z tym podlegającym weryfikacji wymogu podwójnej karalności zgodnie z
przepisami art. 47 ust. 2 ww. ustawy 23/2014. Chociaż kraj składający wniosek w
informacjach uzupełniających wyjaśnił, że kara nie została przedawiona , udało nam się
uzyskać odmowę uznania pierwszej kary ze względu na jej przedawnienie.
Po zatrzymaniu i postawieniu przed sądem uzyskujemy natychmiastowe zwolnienie
naszego klienta z obowiązkiem cotygodniowego stawiania się przed Sądem Śledczym
właściwym dla jego miejsca zamieszkania.
Jeśli chodzi o drugi wyrok, kara zostanie wykonana w Hiszpanii, a nie w Polsce, dzięki
obszernej i precyzyjnej dokumentacji przedstawionej przez obronę , która wykazała
silne zakorzenienie klienta w społeczeństwie hiszpańskim , sytuacje porównywalną do
sytuacji obywatela Hiszpanii.
Przypominamy, że procedury ENA ( EUROPEJKI NAKAZ ARESZTOWANIA) są
bardzo specyficzne i wymagają konkretnej wiedzy , szczególnie, że terminy są bardzo
krótkie. Organem sądowym właściwym do wykonania europejskiego nakazu
aresztowania w Hiszpanii jest Centralny Sąd Śledczy Sądu Krajowego w Madrycie.
(Audiencia Nacional ).

W naszej kancelarii posiadamy duże doświadczenie w zakresie procedur ENA . Jeżeli
wie Pan / Pani że wydano przeciwko Panu/Pani europejski nakaz aresztowania można
liczyć na naszą pomoc: www.mmmb-legalabogados.com lub bezpośrednio dzwoniąc
do naszego polskiego prawnika +34 638 824 59

Strona stworzona przez Kobieca energia w biznesie

Kancelaria mmb-legalabogados Monika Marczewska

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt z nami  

Kancelaria w Pozuelo de Alarcón

 

Calle Diego de Velázquez 5, portal I, 1ª28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

 

Telefon:

+ 34 910 709 484

+34 638 824 598

 

e-mail: info@mmb-legal.com